آموزش Civil3D

در حال حاضر دوره ای برای ثبت نام ارائه نشده است. در صورت برگزاری این دوره ها، مراتب در کانال تلگرام به نشانی https://t.me/ctsut اطلاع داده خواهد شد.

ادامه مطلب

آموزش AutoCAD

مرکز مطالعات راه و حمل و نقل دانشگاه تهران برگزار می کند:

دوره آموزش نرم افزار AutoCAD در دانشکده فنی دانشگاه تهران به همراه اعطای مدرک دوره

ادامه مطلب

آموزش Matlab

در حال حاضر دوره ای برای ثبت نام ارائه نشده است. در صورت برگزاری این دوره ها، مراتب در کانال تلگرام به نشانی https://t.me/ctsut اطلاع داده خواهد شد.

ادامه مطلب

logo new دوره های آموزشی مرکز مطالعات راه و حمل و نقل دانشگاه تهران