آموزش AutoCAD

مرکز مطالعات راه و حمل و نقل دانشگاه تهران برگزار می کند:

دوره آموزش نرم افزار AutoCAD در دانشکده فنی دانشگاه تهران به همراه اعطای مدرک دوره

زمان برگزاری دوره

             شنبه ها و دوشنبه ها از ساعت 17 الی 19.30 در دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

             شروع دوره : 14 مرداد ماه 1396

 

توجه شود ظرفیت کلاسها محدود می باشد.


 

سرفصل مطالب

 1- تنظیم ناحیه کاری و اتوکد دویعدی
- تنظیم سیستمهای اندازه گیری و مقیاسها
- کار با ویژگیهای Polar Traking و Snap
- رسم اشکال پیچیده
- روش ایجاد و استفاده از متون
- نحوه تعریف سبک ابعاد اختصاصی (Dimension Style)
- روش ایجاد و درج نمادها
- استفاده حرفه ای از لایه ها
- مثالهای متعدد برای رسم نقشه های عملی
- و...
2- اتوکد سه بعدی
استفاده از دریچه های دید (View Port)
- آشنایی با انواع فرمتهای خارجی در اتوکد
- انتقال (Export) در اتوکد
- تبدیل یک نقشه دو بعدی به سه بعدی در اتوکد
- آشنایی با زاویه های دید سه بعدی در اتوکد
- کاربا ابزارهای ترسیم سه بعدی در اتوکد
- ترسیم اشکال پیچیده در اتوکد
آشنایی و کار با ابزار Camera در اتوکد
- رندرکردن مدلهای سه بعدی در اتوکد
- کار با منابع نور وسایه در اتوکد
- افزودن منظره به تصاویر سه بعدی در اتوکد
- روش مدلسازی توپر در اتوکد
- مثالهای متعدد برای رسم نقشه های عملی

 

مشاهده سرفصل دوره ها 

مراجعه به صفحه ثبت نام

logo new دوره های آموزشی مرکز مطالعات راه و حمل و نقل دانشگاه تهران