سرفصل دوره ها

سرفصل دوره ها

 

کارگاه مقدماتی نرم­ افزار Aimsun

 • آشنایی با مفاهیم شبیه سازی ترافیک
 • ساخت و ویرایش شبکه
 • تعریف و وارد کردن حجم جریان ترافیک
 • تعریف زمان­بندی چراغ راهنمایی
 • افزودن خطوط و ایستگاه­های حمل­ونقل همگانی به شبکه
 • شبیه سازی میکروسکوپیک
 • خروجی گرفتن و تحلیل نتایج

کارگاه پیشرفته نرم­ افزار Aimsun

 • مروری بر مفاهیم پایه
 • روش­های مدیریت ترافیک و انتخاب مسیر کاربران
 • تخصیص مسیر
 • روش های انتخاب مسیر کاربران و مقادیر کالیبراسیون
 • Real Dataset

کارگاه مقدماتی نرم افزار Vissim

 • آشنایی با محیط نرم‌افزار و کاربرد آن
 • رسم شبکه ساده
 • کار با پس‌زمینه‌های مختلف
 • بیان جزییات مربوط به گزینه لینک (خیابان)
 • مفهوم تقاضا و نحوه اعمال در شبکه
 • کار با لیست
 • توضیح کاربرد سایر گزینه‌های نرم‌افزار
 • تنظیمات کلی
 • نحوه مسیردهی به جریان
 • تعریف سرعت
 • محدوده‌های کاهش سرعت
 • مبحث فضاهای برخورد
 • تابلوی ایست
 • رسم تقاطع
 • گرفتن خروجی
 • زمان‌بندی چراغ ثابت

 


کارگاه مقدماتی نرم­ افزار Visum

 1. معرفی و مبانی برنامه ریزی حمل و نقل با استفاده از نرم افزار PTV-VISUM
 2. ساختار و فرآیندهای مدل های شبکه در PTV-VISUM
 3. معرفی object های شبکه و ایجاد شبکه حمل و نقل خصوصی
 4. معرفی object های شبکه و ایجاد شبکه حمل و نقل همگانی
 5. Import و export کردن  اطلاعات (مثلا shp فایل)
 6. فرآیند عمومی ساخت مدل شبکه در یک پروژه واقعی
 7. ورود اطلاعات ماتریس ها و تصحیح آنها
 8. معرفی فرآیند تخصیص سفر
 9. پیاده سازی فرآیند تخصیص سفر تقاضای سفر حمل و نقل خصوصی
 10. توابع زمان سفر- حجم و مقاومت سفر
 11. پیاده سازی فرآیند تخصیص سفر تقاضای سفر حمل و نقل همگانی
 12. معرفی خروجی­های گرافیکی از نتایج تخصیص سفر مانند نوار جریان، حجم گردش در تقاطع­ها و غیره

کارگاه پیشرفته نرم ­افزار Visum

 1. مرور بر دوره مقدماتی
 2. معرفی مدلسازی 4 مرحله تقاضای سفر
 3. نحوه تعریف مدل­های تولید و جذب، توزیع و تفکیک سفر
 4. معرفی نحوه تنظیم ارتباط مدل­ها و اجرای کل فرآیند 4 مرحله­ای تقاضای سفر
 5. تحلیل نتایج مدلسازی 4 مرحله­ای تقاضای سفر
 6. پیاده سازی انواع روش های تخصیص سفر
 7. معرفی ابزار scenario manager
 8. معرفی روش تصحیح ماتریس TFlow Fuzzy

دوره مقدماتی نرم­ افزار TransCad

 • آشنایی با مفاهیم کلی برنامه ‌ ریزی حمل­ونقل، مباحث مطرح در آن و انواع روش­های برخورد با آنها.
 • معرفی نرم­افزار، قابلیت­ها و مقایسه آن با سایر نرمافزارهای موجود.
 • ساخت شبکه راه­ها در نرم افزار TransCADو یا انتقال شبکه موجود از سایر منابع.
 • افزودن خطوط و ایستگاه­های حمل­ونقل همگانی به شبکه *
 • افزودن نواحی ترافیکی (TAZ) به شبکه و تخصیص ویژگی­ها به نواحی
 • افزودن مدل­های تولید و جذب سفر
 • مدل­های تفکیک (فِراتر) **
 • مروری بر مدل­های انتخاب گسسته و اضافه کردن مدل لوجیت چند جمله­ای به نرم افزار *
 • تخصیص ترافیک
 • گرفتن خروجی­های مختلف از نرم­افزار

* مباحث در دوره مقدماتی در حد آشنایی و اصول کلی است و مباحث تکمیلی در دوره پیشرفته ارائه می­شود

** در دوره مقدماتی مدل فراتر و در دوره پیشرفته مدل جاذبه توضیح داده می­شود.


دوره مقدماتی نرم افزار ArcGis

 1. آشنایی باکلیات ArcGIS ، هسته اصلی وماژولها
 2. طریقه نصب و ارائه توضیحات درخصوص هر نسخهWorkStation و Desktop
 3. قابلیتهاو توانایی هایArc Catalog ، اصول ومفاهیم وساختن یک Catalog
 4. مدیریت محتویات Arc Catalog
 5. کار با Metadata
 6. جستجوی یک آیتم
 7. کار با نقشه ها و لایه های آن
 8. کار با Shapefile ها
 9. کاربرپسند نمودن محیط Arc Catalog
 10. مفاهیم Arc Map ، ایجادنقشه و مدیریت لایه ها
 11. کار با جداول اطلاعات توصیفی
 12. قابلیت های ArcToorbox و افزودن ابزارهای مربوط
 13. کار با ژئودیتابیس و تولیدعوارض و ویرایش آنها
 14. ورود اطلاعات CAD به ژئودیتابیس

دوره پیشرفته نرم افزار ArcGis

 1. توپولوژی ژئودیتابیس به منظور پاکسازی اطلاعات مکانی
 2. ترانسفرماسیون اطلاعات مکانی
 3. سازماندهی اطلاعات ژئودیتابیس در Arc Catalog
 4. ساخت Domain وSubType
 5. ساخت شبکه ژئومتریک
 6. کار با اکستنشن Network Analysis
 7. پیدا کرن مسیر
 8. Service Area
 9. Closest Facility
 10. OD Matrix
 11. Vehicle Route Problem 

 

logo new دوره های آموزشی مرکز مطالعات راه و حمل و نقل دانشگاه تهران