کارگاه آموزشی VISSIM

  مرکز مطالعات راه و حمل و نقل دانشگاه تهران برگزار می کند:

کارگاه دو روزه آموزش نرم افزار Vissim در دانشکده فنی دانشگاه تهران به همراه اعطای مدرک دوره

 

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی AIMSUN

مرکز مطالعات راه و حمل و نقل دانشگاه تهران برگزار می کند:

کارگاه های یک و دو روزه آموزش نرم افزار Aimsun در دانشکده فنی دانشگاه تهران به همراه اعطای مدرک دوره

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی VISUM

  مرکز مطالعات راه و حمل و نقل دانشگاه تهران برگزار می کند:

کارگاه دو روزه آموزش نرم افزار Visum در دانشکده فنی دانشگاه تهران به همراه اعطای مدرک دوره

 

ادامه مطلب

دوره آموزشی Arc-GIS

مرکز مطالعات راه و حمل و نقل دانشگاه تهران برگزار می کند:

دوره آموزش نرم افزار Arc-GIS در دانشکده فنی دانشگاه تهران به همراه اعطای مدرک دوره

ادامه مطلب

مقالات دیگر...

  • 1
  • 2

logo new دوره های آموزشی مرکز مطالعات راه و حمل و نقل دانشگاه تهران