کارگاه آموزشی AIMSUN

مرکز مطالعات راه و حمل و نقل دانشگاه تهران برگزار می کند:

کارگاه های یک و دو روزه آموزش نرم افزار Aimsun در دانشکده فنی دانشگاه تهران به همراه اعطای مدرک دوره

 زمان برگزاری کارگاه مقدماتی 

 

               روز اول : چهارشنبه 25 اردیبهشت ماه 1398 از ساعت 14 الی 18 در دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

               روز دوم : پنج شنبه 26 اردیبهشت ماه 1398 از ساعت 9 الی 17 در دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

 

 

( مهلت ثبت نام تا پایان روز 21 اردیبهشت 1398 می باشد )

توجه شود ظرفیت کلاسها محدود است.

 


 

 

 

 

logo new دوره های آموزشی مرکز مطالعات راه و حمل و نقل دانشگاه تهران