کارگاه آموزشی AIMSUN

مرکز مطالعات راه و حمل و نقل دانشگاه تهران برگزار می کند:

کارگاه های یک و دو روزه آموزش نرم افزار Aimsun در دانشکده فنی دانشگاه تهران به همراه اعطای مدرک دوره

 

زمان برگزاری کارگاه مقدماتی 

             

               روز اول : چهارشنبه 18 مهر از ساعت 15 الی 21 در دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

              روز دوم : پنج شنبه 19 مهر از ساعت 8 الی 20 در دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

 

زمان برگزاری کارگاه پیشرفته

 

              پنج شنبه 7 دی از ساعت 8 الی 17 در دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

 

توجه شود ظرفیت کلاسها محدود می باشد.


 

 

 

 

logo new دوره های آموزشی مرکز مطالعات راه و حمل و نقل دانشگاه تهران