کارگاه آموزشی AIMSUN

مرکز مطالعات راه و حمل و نقل دانشگاه تهران برگزار می کند:

کارگاه های یک و دو روزه آموزش نرم افزار Aimsun در دانشکده فنی دانشگاه تهران به همراه اعطای مدرک دوره

 زمان برگزاری کارگاه مقدماتی 

 

              پنج شنبه 15 آذر از ساعت 9 الی 21 در دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

 

 

توجه شود ظرفیت کلاسها محدود می باشد.

 


 

 

 

 

logo new دوره های آموزشی مرکز مطالعات راه و حمل و نقل دانشگاه تهران