کارگاه آموزشی AIMSUN

مرکز مطالعات راه و حمل و نقل دانشگاه تهران برگزار می کند:

کارگاه های یک و دو روزه آموزش نرم افزار Aimsun در دانشکده فنی دانشگاه تهران به همراه اعطای مدرک دوره

 

زمان برگزاری کارگاه مقدماتی 

             

             دوره های جدید مقدماتی بعد از برگزاری دوره پیشرفته برگزار خواهد شد.

 

زمان برگزاری کارگاه پیشرفته

 

              پنج شنبه 7 دی از ساعت 8 الی 17 در دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

 

توجه شود ظرفیت کلاسها محدود می باشد.


سایر شرایط این دوره در پوستر زیر قابل مشاهده می باشد.

 

            

 

 

 

 

logo new دوره های آموزشی مرکز مطالعات راه و حمل و نقل دانشگاه تهران