دوره آموزشی TransCad

مرکز مطالعات راه و حمل و نقل دانشگاه تهران برگزار می کند:

دوره آموزش نرم افزار TransCad در دانشکده فنی دانشگاه تهران به همراه اعطای مدرک دوره

 زمان برگزاری دوره مقدماتی 

             شنبه ها و دوشنبه ها از ساعت 17 الی 20 در دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

              شروع دوره : 14 مرداد ماه 1396

 

زمان برگزاری دوره پیشرفته

دوره پیشرفته بعد از برگزاری حداقل دو دوره مقدماتی برگزار خواهد شد.

 

توجه شود ظرفیت کلاسها محدود می باشد.


 

شرایط این دوره در پوستر زیر قابل مشاهده می باشد.

 

 

 

 

logo new دوره های آموزشی مرکز مطالعات راه و حمل و نقل دانشگاه تهران