کارگاه آموزشی VISSIM

  مرکز مطالعات راه و حمل و نقل دانشگاه تهران برگزار می کند:

کارگاه دو روزه آموزش نرم افزار Vissim در دانشکده فنی دانشگاه تهران به همراه اعطای مدرک دوره

 

 زمان برگزاری کارگاه مقدماتی 

 

              روز اول : چهارشنبه 14 شهریور از ساعت 15 الی 20 در دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

              روز دوم : پنج شنبه 15 شهریور از ساعت 8 الی 19 در دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

 

 

توجه شود ظرفیت کلاسها محدود می باشد.

 

ظرفیت تکمیل شد

 


  

 

 

logo new دوره های آموزشی مرکز مطالعات راه و حمل و نقل دانشگاه تهران