کارگاه آموزشی VISSIM

  مرکز مطالعات راه و حمل و نقل دانشگاه تهران برگزار می کند:

کارگاه دو روزه آموزش نرم افزار Vissim در دانشکده فنی دانشگاه تهران به همراه اعطای مدرک دوره

 

 زمان برگزاری کارگاه مقدماتی 

 

              روز اول : چهارشنبه 13 دی از ساعت 16 الی 21 در دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

              روز دوم : پنج شنبه 14 دی از ساعت 8 الی 19 در دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

 

زمان های برگزاری کارگاه پیشرفته

دوره پیشرفته بعد از برگزاری حداقل دو دوره مقدماتی برگزار خواهد شد.

 

توجه شود ظرفیت کلاسها محدود می باشد.


 

سایر شرایط این دوره در پوستر زیر قابل مشاهده است.

 

       

 

 

 

 

 

logo new دوره های آموزشی مرکز مطالعات راه و حمل و نقل دانشگاه تهران