دوره آموزشی TransCad

مرکز مطالعات راه و حمل و نقل دانشگاه تهران برگزار می کند:

دوره آموزش نرم افزار TransCad در دانشکده فنی دانشگاه تهران به همراه اعطای مدرک دوره

ادامه مطلب

  • 1
  • 2

logo new دوره های آموزشی مرکز مطالعات راه و حمل و نقل دانشگاه تهران