سومین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای

تاریخ برگزاری: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۱ تا ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
تاریخ میلادی: 2012-05-15 تا 2012-05-17
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۳۹۰/۱۲/۱۰
اعلام نتایج داوری اصل مقاله: ۱۳۹۰/۱۲/۲۹

سازمان علمی برگزار کننده همایش: دانشگاه تهران
برگزار کننده: مرکز مطالعات راه و حمل و نقل دانشکده فنی دانشگاه تهران
محل برگزاری همایش: شهر تهران
تاریخ درج سایت: شنبه، ۲۳ اردیبهشت، ۱۳۹۱
تعداد نمایش: ۶۲۸۶

آمار مقالات کنفرانس

تعداد کل مقالات: ۶۳
تعداد صفحات کتابچه مقالات: ۸۲۶
تعداد نمایش مقالات: ۷۹۶۴۶

محورهای سومین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی وجاده‌ای»

مهندسی ایمنی راه و روسازی
• ایمنی در طراحی مسیر، تقاطع‌ها و دوربرگردان‌ها
•نگهداری و بهسازی راه
•زهکشی سطح راه
•مقاومت لغزشی و کیفیت سطح روسازی
•استفاده از آسفالت‌های ویژه
مهندسی ایمنی ترافیک
•مدیریت ایمنی ترافیک
•مدل‌های ایمنی و تخمین سوانح جاده­ای
•ایمنی در محوطه‌های کارگاهی راهسازی
•ایمنی و حمل و نقل عمومی
فن‌آوری اطلاعات
•تجهیزات پیشرفته کنترل ترافیک
•سیستم‌های حمل و نقل هوشمند
•سیستم‌های ناوبری
•نقش شبیه‌ساز‌های ترافیکی در کاهش حوادث
•نقش سامانه‌های الکترونیک، مخابراتی و فناوری اطلاعات
استانداردهای ایمنی
•بررسی آیین نامه طرح هندسی راه از دیدگاه ایمنی
•صنایع و خودروساز‌ها (وضع موجود و مطلوب)
وسایل نقلیه
•ایمنی خودرو و موتورسیکلت
•استانداردهای ایمنی
•معاینه فنی وسایل نقلیه سبک و سنگین
مدیریت سوانح
•تدابیر قبل از وقوع حادثه
•مدیریت صحنه تصادف
•مدیریت ریسک سوانح جاده­ای
•تدابیر بعد از وقوع حادثه
•نقش امداد و نجات و فوریت‌های پزشکی در کاهش صدمات سوانح
•نقش تروماسنترها درکاهش مرگ و میر و معلولیت های ناشی از حوادث ترافیکی
•فناوری­های امداد و نجات جاده­ای
•پایگاه­های ثابت و سیار امداد و نجات جاده­ای
•نقش ارتباطات و فن آوری اطلاعات در مدیریت سوانح
•مکان یابی و توسعه مراکز درمانی
•نقش سازمان‌های متولی در نوتوانی و بازتوانی معلولین حوادث جاده‌ای
قانونگذاری و اجرای قوانین و مقررات
•قوانین جدید راهنمایی و رانندگی،‌ نحوه اجرا و پیامد‌های آن
•قانون جامع حمل و نقل
•آیین نامه‌های اجرایی
•جایگاه، نقش و نحوه تعامل سازمان‌های مختلف
•جایگاه پلیس و مقررات راهنمایی و رانندگی
•جایگاه نهادهای قانونگذار و کاستی‌های قانونی
•بررسی علل قانون‌گریزی رانندگان متخلف
•اصلاح رفتار رانندگان و عابران پیاده
آموزش و فرهنگ ترافیک
•نقش رسانه‌ها
•آموزش و فرهنگ سازی
•ابعاد روان شناختی و جامعه شناختی حوادث ترافیکی
اهمیت و نقش بیمه
•حوادث ترافیکی و اثرات آن بر اقتصاد بیمه‌های خودرو
•نقش حوادث ترافیکی بر کیفیت خدمات بیمه‌ای
•حوادث ترافیکی و توسعه شاخص‌های اقتصادی
اقتصاد و ایمنی ترافیک
•جایگاه بیمه و مباحث اقتصادی
•سیاست­گذاری تخصیص اعتبار با رویکرد ایمنی
•ایمنی عابرین پیاده، موتورسیکلت و دوچرخه
موضوعات دیگر
•ایمنی در حمل و نقل کالاهای خطرناک
•استانداردسازی رفتارهای ترافیکی
•سلامت جسمی و روانی رانندگان

 

مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای

 • اثرسنجی عوامل تأثیرگذار بر ادراک رانندگان نسبت به تابلوهای راهنمایی و رانندگی
 • ارزیابی میزان اثربخشی برنام ههای آموزشی برای تغییر رفتار کودکان و نوجوانان در رویارویی با تهدید های ترافیکی
 • شناسایی عوامل مؤثر بر رفتار رانندگان در مواجهه با تابلوهای متغیر خبری
 • ارزیابی ایمنی جاد های با استفاده از روش مهندسی ریسک
 • بررسی تأثیر عوامل دقت، شخصیت و زمان واکنش بر تصادفات رانندگی
 • ارائه مدل پیش بینی تصادف برای تغییر وضعیت راه از دوخطه به چهارخطه و مطالعه موردی در استان خراسان شمالی
 • طراحی مدل پی شبینی تعداد مجروحین و مصدومین تصادفات برون شهری ایران
 • نقش عوامل مختلف در تلفات ناشی از تصادفات موتورسیکلت در راههای برون شهری و روستایی (مطالعه موردی: استان گیلان)
 • پیش بینی تعداد تصادفات در تقاطعات همسطح و چراغدار شهری بااستفاده از شبک هعصبی
 • بررسی مقاومت لغزندگی مخلوطهای آسفالتی حاوی مصالح سرباره کوره قوس الکتریک و تعیین درصد بهینه آن
 • تأثیر نحوه چیدمان سنگدانهها سخت و نرم در افزایش ایمنی روسازی راه
 • بررسی پارامترهای عملکردی آسفالت متخلخل و تأثیر اجرای آن برایمنی تردد
 • اثر شیب طولی بر حداقل شعاع ایمن در طراحی قوس افقی
 • روش تقریبی برای برآورد هزینه ها و زیان های ناشی از نصب سرعت گیرها در خیابان های شهری
 • بررسی پارامتر های هندسی در ایمنی دوربرگردانها
 • مقایسه مدل های عملکرد ایمنی متعلق به میادین شهری درکشورهای جهان و انتخاب بهترین مدل برای ایران
 • بررسی تاثیر زیر ساخت ها و حفاظ های ایمنی کنار راه بر سرعت وتغییر مکان جانبی رانندگان توسط شبیه سازی رانندگی
 • ارائه شاخص پیش بینی تصادفات به منظور شناسایی و اولویت بندی نقاط پرتصادف
 • کاربرد نرم افزارArcMap GIS در تعیین مکان سیستمهای حمل و نقل هوشمند در راههای برون شهری
 • ارزیابی موقعیت مکانی پایگاههای امدادرسان شبکه جاد های براساس میزان زمان پاسخ گویی (مطالعه موردی شبکه راههای استان تهران)
 • پیشنهاد اولویت های اجرایی طر حهای ایم نسازی بر اساس تحلیل هزینه - فایده در استان خوزستان
 • An increase in drivers’ awareness by separate tail and brake lamp colors
 • Managing Road Accidents Using Vehicular Communications
 • Route Optimization for Hazardous Materials Urban Transportation
 • Effective Causes of Single Vehicle Fixed Object Accidents, Considering the Driver Gender
 • Optimum Site Selection of Urban Traffic Cameras Based on AHP, Voronoi Diagram and Image Fusion Concept
 • Smart In-Vehicle Accident Detecting and Reporting System
 • High-risk factors for young drivers involved in multiple vehicle crashes
 • IROSWEP: A National Web Portal for Providing and Sharing Domestic Road Safety Information
 • Making Flexible Pavements with the use of Waste Disposable Dishes
 • بررسی میدانی عوامل موثر در تخطی از چراغ قرمز در تقاطعات شهری (مطالعه موردی شهرستان رشت)
 • حوادث موتورسواران در شهرستان نی ریز و چال شهای پیش رو
 • بررسی اثر پارامترهای هندسی و حرکتی خودرو در صدمات وارده برعابر پیاده
 • سنجش شاخص های موثر در شکل گیری سوانح ترافیک درونشهری (نمونه موردی:محله صفرآباد زنجان)
 • تحلیل تصادفات روستایی در استان زنجان
 • مرگ های ناشی از تصادف وسائل نقلیه موتوری
 • تحلیل و شناسایی خرابیهای روسازی فرودگا هها با استفاده از نرمافزارGIS
 • بررسی تحلیل تصادفات جاده شهید داداش نیا (محور بندپی غربی شهرستان بابل)
 • ارائه ی رویکرد چند سطحی در بررسی سوانح جاد های
 • استفاده از شبکههای بین خودرویی هوشمند برای جلوگیری ازتصادفات
 • اثرات فرهنگ ترافیک بر وقوع تصادفات و راهکارهای آن
 • جامعه ایمن شهرستان نی ریز و حوادث ترافیکی
 • ارائه چارچوب برنامه جامع و بررسی مقایس های روش ها ی آموزش ایمنی ترافیک
 • ارائه الگوریتمی هوشمند در کنترل اتوماتیک ترافیک قطارها
 • بررسی تصادفات مربوط به خواب آلودگی رانندگان در سنین مختلف
 • کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در تعیین محدودیت سرعت مجازمعابر برون شهری با هدف کاهش شدت تصادفات جلو به جلو
 • آناتومی و آسیبهای ناشی از تصادفات با عابرین پیاده در راهها (مطالعه موردی: راههای برون شهری استان خراسان رضوی)
 • مدل ارزیابی ریسک برخورد در تقاطعات مبتنی بر شبیه سازی
 • کاربردهای ایمنی در سیستم های حمل و نقل هوشمند
 • مدل سازی و مستند سازی صحنه تصادفات با استفاده از رو شهای ژئوماتیک و نقشه برداری
 • شناسایی و ارزیابی ریسک فرایند مدیریت صحنه تصادف در عملیات امداد و نجات حوادث جادهای (سازمان هلال احمر)
 • استفاده از نظریه اطلاعات متقابل و سیستمهای هوشمند در پیش بینی کوتاه مدت جریان ترافیک
 • طراحی و پیاده سازی سامان های هوشمند جهت تعیین خسارت وتخمین سرعت اتومبیل در تصادفات جاد های با استفاده ازالگوریتم های فازی و عصبی و ژنتیک
 • مقایسه عمق بافت آسفالت ماستیکی سنگدانهای (SMA) با بتن آسفالتی به عنوان پارامتر اصلی در ایمنی روسازی
 • مدیریت امداد رسانی و اقدامات فوریت دار در صحنه تصادفات وحوادث جاد های
 • تجزیه و تحلیل آماری فراوانی داده های تصادف: بررسی و ارزیابی روشهای تحلیل
 • تشخیص موقعیت های پرخطر رانندگی با استفاده از سیست مهای اطلاعات مکانی هرجایگاه
 • بررسی وضعیت سوانح وحوادث درمصدومین ثبت شده در مراکزپزشکی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال1389
 • استفاده از شبکه Neuro fuzzy در طراحی سرعت گیرها
 • کاربری اراضی و نقاط حادثه خیز
 • اهمیت فرهنگ رانندگی در رفتار اجتماعی رانندگان
 • بررسی ایمنی عابر پیاده
 • بکارگیری سیستم کنترل پایداری الکترونیکی (ESP) جهت کنترل بهتر خودرو و جلوگیری از بروز حوادث جاده ای

دانلود مقاله های سومین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای

 

 

logo new دوره های آموزشی مرکز مطالعات راه و حمل و نقل دانشگاه تهران