اولین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای

اولین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۸۴ تا ۱ دی ۱۳۸۴ توسط دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید.

تعداد ارجاع به مقالات این کنفرانس: ۲۲

 

آمار مقالات کنفرانس

تعداد کل مقالات: ۷۱
تعداد صفحات کتابچه مقالات: ۶۷۹
تعداد نمایش مقالات: ۱۶۴۶۰۲

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۳۰ آذر ۱۳۸۴ تا ۱ دی ۱۳۸۴
تاریخ میلادی: 2005-12-21 تا 2005-12-22

سازمان علمی برگزار کننده همایش: دانشگاه تهران
برگزار کننده: دانشگاه تهران
محل برگزاری همایش: شهر تهران
تاریخ درج سایت: چهارشنبه، ۱۴ فروردین، ۱۳۸۷
تعداد نمایش: ۳۲۸۲

 

 

محورهای اصلی کنفرانس

مهندسی راه و ترابری

مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای:

 • ارتقای سازه ای خودرو سمند جهت دستیابی به استاندارد های ایمنی اروپا
 • بررسی سیستمهای ایمنی ABSوVDC در خودروهای جادهای
 • مقایسه آدمکهای موتورسیکلت و خودرو جهت استفاده در آزمونهای برخورد (Crash Tests)
 • نقش استانداردها در طراحی و ایمنی خودرو
 • کنترل فازی پایداری دینامیکی خودرو جهت جلوگیری از واژگونی
 • نقش تجهیزات حفاظتی شخصی در ایمنی موتورسیکلت
 • نمایشگر خواب آلودگی راننده و سیستم هشدار دهنده
 • طراحی و ساخت ربات هشدار جاده
 • کاربرد روشهای چند ضابطه ای در ارزیابی و بهبود ایمنی حمل و نقل جاده ای
 • تاثیر دوربرگردان بر ایمنی تردد
 • ارایه روش اولویت بندی جهت ایمن سازی گذرگاه های ریلی در ایران
 • شناسایی عوامل موثر در شدت تصادفات جلو به جلو با استفاده از مدل پروبیت ترتیبی
 • تاثیر استفاده از حمل و نقل ریلی بر روی کاهش سوانح شهری و جاده ای
 • تاثیر عوامل طرح هندسی منتخب بر سرعت عملکردی در بخش های مستقیم را ههای کوهستانی دوخطه بین شهری
 • دستورالعمل شناسایی و اصلاح مقاطع تصادف خیز
 • اثر دانه های شیشه ای بازتابنده در بهبود عملکرد خط کشی جاده ها
 • مطالعه و بازسازی میکروسکوپیک تصادفات ترافیکی
 • تعیین شاخص خطر بالقوه راه ها براساس تخلفات ترافیکی رانندگان
 • اعتبار سنجی مدل های پیش بینی تصادفات با استفاده از روش های ناپارامتری (محور مورد مطالعه: فومن-رشت)
 • طرح راهبردی توسعه اضطراری ایمنی راه
 • طراحی مدل منطقی شناسایی و تحلیل عوامل تصادف جاده ای در ایران
 • سیستم مدیریت ایمنی در صنعت حمل و نقل جاده ای
 • طرح بازرسی ایمنی راه در ایران
 • گرو ههای آسیب پذیر در حوادث ترافیکی: نتایج طرح ملی مرکز تحقیقات تروما
 • آیا مصرف اپیوئیدها باعث افزایش خطر تصادفات رانندگی میشود؟
 • کارکرد ویژة پایگاه های امداد و نجات جاده ای هلال احمر در ارتقای سطح ایمنی جاده ای کشور
 • بررسی و تحلیل کلاه های ایمنی کامپوزیتی درمیزان کاهش آسیب دیدگی سر در ضربه های مستقیم
 • بررسی حوادث جاده ای منجر به فوت در استان کرمانشاه
 • عوامل موثر بر حوادث رانندگی، تدابیر بهبود نجات و امداد رسانی و مدیریت کاهش اثرات سوانح
 • بهداشت روانی حادثه دیدگان و امدادگران در سوانح و حوادث
 • بررسی تحلیلی حوادث رانندگی مدیریت شده توسط هلال احمر استان سمنان و مقایسه آن با کل تلفات در سال ٨٣
 • بررسی آماری آسیب دیدگان حوادث موتور سواری مراجعه کننده به اورژانس مرکز پزشکی آیت اله کاشانی اصفهان در سه ماهه آخر سال ۱۳۸۳ و سه ماهه اول سال ۱۳84
 • ارایه چهارچوبی برای مدیریت اورژانس در حوادث و سوانح
 • نگرش فرآیندی به سیستم تروما
 • آموزش بستر ارتقای فرهنگ ترافیک
 • تحلیلی بر میزان آشنایی رانندگان با علایم راهنمایی و رانندگی
 • اجرائیات و رو شهای نوین اعمال قانون
 • تخلفات راهنمایی و رانندگی و روشهای پیشگیری (در ایران)
 • طراحی و ایجاد سامانه مدیریت علایم و تجهیزات ایمنی راه
 • ریشه های روا نشناختی حوادث
 • پارامترهای موثر بر خستگی رانندگان و نقش آن در وقوع تصادفات
 • رهنمودهایی جهت برآورد هزینه تصادفات جاده ای در کشورهای در حال توسعه و کشورهای فقیر
 • سیستم اطلاعات هواشناسی جاده ای و نقش آن در ارتقاء ایمنی جاده ها و کاهش هزینه های راهداری
 • مطالعات تصادفات عابرین پیاده با وسایل نقلیه در ایران و راهکارهای مقابله با آن
 • بررسی میزان احترام به قوانین ترافیکی در تهران و راهکارهای موثر برای افزایش آن
 • برآورد هزینه خارجی تصادفات جاده ای در ایران
 • نقش بیمه در کاهش خسارات و تصادفات جاده ای
 • راهکارهای توسعه رفتار امن کاربران ترافیک در ایران
 • بررسی نقش و تبیین نکات محوری آموزش موتورسیکلت رانان با هدف افزایش ایمنی
 • نقش کمربند ایمنی در حوادث رانندگی
 • بررسی روند رسیدگی به تصادفات در ایران و مشکلات حاکم بر آن
 • دور نمای آینده تصادفات و راههای برون رفت
 • The Government Approach to Improving Vehicle/Highway Transportation Safety and its Effectiveness
 • Effectiveness of Vehicle Safety Standards in Reducing Fatalities and Injuries
 • Analysis of Driver Impairment, Fatigue, and Drowsiness and an Unobtrusive Vehicle-Based Detection Scheme
 • An Integrated Technology-Based Approach for Developing Pedestrian Safety Solutions
 • A Framework for a Risk-based Expert System for Assembly Tool Selection
 • Samand Structural improvement to fulfill the European Safety Regulations
 • California PATH Program: An Overview
 • Intersection Decision Support: Problem Definition and Technologies
 • Automated Highway Systems (AHS) and Intelligent Vehicle Initiative (IVI) Promises – TRAVEL SAFETY & INCIDENT MANAGEMENT
 • Traffic Calming Control Measures for Roadways with Speed Limit over 35 MPH
 • Using Modeling and Micro-Simulation Approaches to Develop Control Strategies for Congested Freeway Merging points Considering Safety Aspects
 • Application of Multi-criteria Analyses in Road Safety Appraisal and Enhancement
 • Epidemiologic Features of Facial Injuries among Motorcyclists using Abbreviated Injury Scale (AIS)
 • Pre-hospital Care of Road Traffic Injuries in Chiang Mai, Thailand
 • Road Traffic Accidents in Iran: Results of National Trauma Project in Sina Trauma Research Center
 • Vulnerable groups in road traffic accidents: the results of National Trauma Project
 • MANAGING RISK AND UNCERTAINITIES IN DEVELOPING ROAD SAFETY STRATEGIES
 • Observation Survey of Seat Belt usage among young children in Dubai, UAE
 • Geomorphologic information needed for roads safety, policy-making and guarding in mountain area

logo new دوره های آموزشی مرکز مطالعات راه و حمل و نقل دانشگاه تهران